TCare

TCare is een geïntegreerd backoffice systeem voor de administratie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. TCare is gebaseerd op een flexibele workflowengine waarmee de applicatie ingericht kan worden naar de eigen gemeentelijke werkprocessen.

Workflowgestuurd

Het systeem past zich aan aan uw werkwijze en niet omgekeerd. Dit is mogelijk omdat wij een flexibele en geavanceerde workflow-engine hebben ontwikkeld waarin u uw eigen werkprocedures kunt vormgeven. Overbodige schermen doorlopen en gegevens vergeten in te vullen wordt hiermee voorkomen.

Wizard

Duidelijke functionele scheiding bij de verwerking van gegevens binnen de applicatie. Via een gebruiksvriendelijke “wizard” bestuurd door de workflow- engine wordt de gebruiker begeleid bij het invoeren of wijzigen van gegevens. De “wizard” is het eindresultaat van de vertaling van een werkprocesdiagram.

Werkprocesdiagram

Het werkprocesdiagram is voor zowel de beheerder als de eindgebruiker zichtbaar te maken in de applicatie. Op deze wijze is het voor de gebruiker duidelijk welke routes in het proces zijn gevolgd en welke acties reeds zijn uitgevoerd.

TCare processen

Vragenformulieren

Met behulp van zelf aan te maken vragenformulieren kunt u de werkprocessen in TCare sturen. De gegevens uit de ingevulde vragenformulieren kunnen ook gebruikt worden om op te nemen in automatisch gegenereerde documenten, emails en rapportages.

Ingebouwde documentgenerator

In de werkprocessen van TCare kunnen documenten worden gegenereerd met behulp van de ingebouwde documentgenerator. Deze documenten worden aangemaakt in Microsoft Word en kunnen na het genereren indien gewenst worden aangepast door de eindgebruiker. Ook zijn er koppelingen mogelijk met een documentmanagementsysteem.

Ingebouwde emailgenerator

Naast documenten kunnen op dezelfde wijze in de werkprocessen ook emails automatisch worden gegenereerd en worden verstuurd via Microsoft Outlook.


TCare factuurcontrole

Factuurcontrolemodule

Een geavanceerde factuurcontrolemodule waarmee alle iWmo en iJw declaratie- en factuurberichten kunnen worden gecontroleerd op technische en functionele juistheid maar ook op geldigheid t.o.v. de afgegeven beschikkingen. De verschillen zijn visueel direct te zien en wij bieden meerdere mogelijkheden om de geconstateerde verschillen goed of af te keuren.
Ook voor bijvoorbeeld hulpmiddelen welke niet via het iWmo berichtenverkeer worden afgehandeld is er een flexibele factuurcontrolemodule aanwezig.


Ingebouwde rapportgenerator

Met de uitgebreide ingebouwde rapportgenerator kunnen geavanceerde rapporten, grafieken en managementkubussen worden aangemaakt. Deze rapporten zijn voor aparte gebruikergroepen te autoriseren.

Uitgebreide rekenfunctionaliteit

TCare beschikt over zeer geavanceerde rekenfunctionaliteit om bedragen van verplichtingen te berekenen voor bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten. Op basis van diverse gegevens (eenheden, periode, normbedragen, kortingen) kan automatisch het bedrag worden berekend.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (aan het eind van het jaar) op basis van nieuwe normbedragen automatisch voor alle clienten de nieuwe verplichtingbedragen aan te maken.

Koppelingen

Diverse koppelingen zijn mogelijk met andere systemen en ketenpartners zoals:

  • iWmo/iJw berichtenverkeer
  • Geavanceerde koppelingen met hulpmiddelenleveranciers
  • BRP
  • Documentmanagementsystemen
  • Zakensystemen
  • Webformulieren
  • Regiesystemen/wijkportalen zoals ons eigen systeem WCare